Katarina Budimir

ODVJETNIČKI VJEŽBENIK

Katarina svakodnevno savjetuje hrvatske i inozemne klijente, posebice u upravnim i radnim pitanjima. Katarina pruža podršku našem timu u parničnim i due dilligence postupcima. Katarina je član BDV-ovog njemačkog odjela koji savjetuje klijente s njemačkog govornog prostora.

Tijekom studija, Katarina je osvojila dekanovu nagradu za uspjeh ostvaren na moot court natjecanju. Na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu magistrirala je s pohvalom “cum laude”.

Jedan studijski semestar provela je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču (Juridicum). Katarina je u Beču pohađala kolegije austrijskog i europskog prava na njemačkom jeziku, s naglaskom na pravo tržišnog natjecanja i na ljudska prava. Usto je i obavljala praksu na Institutu “Ludwig Boltzmann” za temeljna i ljudska prava. Katarina je sudski tumač za njemački jezik.

Obrazovanje

  • Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Mag.Jur.
  • Pravni fakultet Sveučilišta u Beču (Juridicum)

Članstvo u profesionalnim organizacijama

  • Hrvatska odvjetnička komora

Jezici

  • njemački
  • engleski
  • talijanski
  • portugalski
  • hrvatski

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu