4. konferencija “Procedural aspects of Value Added Tax”

 In Novosti

Održana je 4. konferencija “Procedural aspects of Value Added Tax” u organizaciji Pravnog fakulteta u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci u suradnji s International Bureau of Fiscal Documentation – IBFD, jednim od vodećih centara za međunarodno porezno pravo te porezno pravo EU.

Tema konferencije obuhvatila je istraživanje različitih problematičnih procesnih pitanja u vezi s PDV-om, te s naglaskom na PDV-u EU. Posebna pozornost pridana je prepoznavanju uobičajenih standarda na koje su se nadovezale modernije verzije poreznih procedura.

Naš partner Vladimir A. Batarelo sudjelovao je na panel raspravi „Pathways to more efficient prevention and settlement of VAT disputes“ te iznio svoje poglede na aktualnu problematiku postupovnog prava u vezi PDV prava.

Čestitke organizatorima i svim izlagačima.

Za više informacija kontaktirajte

Recent Posts

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu