Spajanja i akvizicije

Otvaranje tržišta novim investicijama i tržišnim sudionicima, kao posljedica pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, rezultiralo je povećanjem broja novoosnovanih društava. Istovremeno, već postojeći tržišni sudionici stavljeni su u poziciju revidiranja vlastitih strategija i potrage za sinergijskim učincima kroz zajedničke pothvate ili spajanja i akvizicije.
Spajanja, korporativne akvizicije, restrukturiranja i zajednički pothvati oduvijek su bile važne strateške opcije za kompanije i fondove rizičnog kapitala. Takve su transakcije generalno smatrane najkompleksnijim transakcijama koje tržišni sudionici mogu provoditi tijekom svojeg poslovanja. Imajući to na umu, podupiremo svoje klijente savjetujući ih o najboljim i najučinkovitijim načinima zaključenja transakcija. Klijenti vrednuju naš inovativan pristup i visok stupanj individualiziranog pristupa.
Naš je tim poznat po svojoj predanosti, profesionalnoj etici, spremnosti ulaganja dodatnih napora te po svojoj sposobnosti pronalaženja rješenja koja funkcioniraju u svim segmentima transakcije.

Savjetujemo svoje klijente o svim aspektima poslovanja – od strateškog planiranja, izvještavanja o poslovanju poduzeća, strukturiranja transakcija s korporativnog i poreznog aspekta, pregovaranja o uvjetima kupovine do nadgledanja ispunjenja odgodnih uvjeta i savjetovanja pri integraciji nakon zaključenja transakcije.

Prednjačimo u pružanju strateških savjeta kupcima i prodavateljima u transakcijama restrukturiranja te transakcijama usmjerenim na kompanije s financijskim poteškoćama.
Osim standardnih angažmana glede spajanja i akvizicije, redovito pružamo pravne savjete u akvizicijama i prodaji imovine trgovačkih društava. To često zahtijeva blisku suradnju našeg tima, koji se bavi bankarstvom i financiranjem, s timom za spajanja i akvizicije trgovačkih društava te sa stručnjacima iz drugih područja kao što su porezi, radno pravo, tržišno natjecanje, intelektualno vlasništvo i nekretnine.

Povezana područja

Maloprodaja i roba široke potrošnje

Maloprodaja i roba široke potrošnje Promjene navika potrošača, kao i ubrzani tehnološki razvoj, utječu na sudionike tržišta maloprodaje i prodaje robe široke potrošnje da stvaraju disruptivne i inovativne poslovne modele. Prevencija i smanjenje rizika ključna je zadaća našeg tima prilikom pružanja usluga našim klijentima u maloprodaji i industriji robe široke potrošnje. Propisi o zaštiti potrošača, [...]

Fondovi rizičnog kapitala

Fondovi rizičnog kapitala U ovoj rastućoj industriji u regiji, koja uključuje složene projekte spajanja i pripajanja, korištenje financijskih poluga, pitanja u vezi poreza i restrukturiranja, naši odvjetnici su savjetovali i nadgledali najistaknutije transakcije privatnog kapitala, kako na strani prodavatelja, tako i na strani kupca ili kao lokalni savjetnik ulagačima. Naši klijenti su međunarodne private equity [...]

Spajanja i akvizicije društava u financijskim poteškoćama

Spajanja i akvizicije društava u financijskim poteškoćama Društva u financijskim poteškoćama mogu biti atraktivna ciljna društva, jer njihova cijena često odražava poteškoće u kojima se nalaze. Naše usluge u području spajanja i akvizicija društava u financijskim poteškoćama sastoje se od integriranih savjeta iz područja korporativnog, financijskog, poreznog i prava tržišnog natjecanja te savjeta vezanih za [...]

Sporovi između članova društava

Sporovi između članova društava Sporovi između članova društava predstavljaju stresne i nepoželjne okolnosti za poslovanje društva, naročito onda kada ti sporovi dovode do zastoja (deadlock) u procesu donošenja odluka glavne skupštine, nadzornog odbora ili uprave društva. Razlozi koji do takvog spora dovode su najčešće nesuglasice oko smjera vođenja društva, loših osobnih odnosa, suprotnih interesa, podbacivanja [...]

Strateško pravno savjetovanje

Strateško pravno savjetovanje Zbog iskustva odvjetničkog društva BDV u različitim područjima rada, u mogućnosti smo savjetovati klijente o svim strateškim točkama. Bez obzira na to nalazi li se trgovačko društvo suočeno s nesigurnim tržištima financiranja, složenim strukturama refinanciranja, promjenom dinamike industrije uslijed stalnih promjena primjenjivih propisa ili zbog drugih poteškoća, odvjetnici BDV-a kvalificirani su da [...]

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu