Pravo tržišnog natjecanja

Poduzetnici danas moraju u svom poslovanju voditi računa o kompleksnom i sofisticiranom području prava tržišnog natjecanja koje ima bitan utjecaj na njihove poslovne strategije i svakodnevno poslovanje. Pri tome je teško za očekivati da njihovi interni pravni odjeli mogu alocirati adekvatnu količinu pažnje i vremena kako bi u korak pratili razvoj ovog dinamičnog i izuzetno zanimljivog pravnog područja te se pri tome oslanjaju na savjete odvjetnika specijalista prava tržišnog natjecanja pri donošenju značajnih strateških odluka.

Poduzetnici koji se oslanjaju na savjete odvjetnika koji prakticiraju pravo tržišnog natjecanja su u mogućnosti fokusirati se na zakoniti rast svojeg poslovanja, boriti se protiv nepoštenih praksi svojih konkurenata te ne gubiti resurse na istražne i parnične postupke pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja.

Naše usluge u pravu tržišnog natjecanja odnose se na područja prijava koncentracija poduzetnika, spajanja i okrupnjavanja poduzetnika, zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika, distributerske aranžmane, državne potpore, kartele, javnu nabavu, nenajavljene pretrage poslovnih prostorija i generalno savjetovanje u odnosu na prevenciju bilo kakvog postupanja koje bi moglo rezultirati efektima s protutržišnim učincima.

Naši odvjetnici su uspješno savjetovali poduzetnike u nekim od najvećih kartelnih predmeta koji su se vodili pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja u Hrvatskoj.

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu