Dioničarski aktivizam

U okruženju u kojem su pretežno zastupljeni veliki dioničari, za razliku od okruženja u kojima su dioničari disperzirani, srž dioničarskog aktivizma je u ispravnom razumijevanju i ostvarivanju prava manjinskih ili većinskih dioničara, a ne u borbi za kontrolu u trgovačkom društvu. Značajan udio u privatnom ili listanom trgovačkom društvu omogućava dioničarima da uživaju prava većinskih dioničara, pri čemu je u interesu većinskog dioničara poduzimati zakonite i lojalne radnje radi cjelovitog ostvarivanja svojih dioničarskih prava. Naš tim za posebna rješenja redovito savjetuje klijente o svim pravnim koracima i radnjama vezanim uz donošenje zakonitih odluka većinskih dioničara na glavnoj skupštini, što uključuje savjetovanja o tumačenju prava glasa u odnosu na odluke za koje je statutom određeno da je potreban veći broj glasova u odnosu na zakonske odredbe, posebna prava glasa i druga značajna pitanja za dioničare. Usmjereni smo na to da osiguramo da naši klijenti donose zakonite odluke s ciljem ostvarivanja svojih strateških i upravljačkih ciljeva.

S druge strane, manjinske dioničare savjetujemo o zaštiti svojih općih ili posebnih prava (koja proizlaze iz statuta ili zasebnih ugovora između dioničara) u trgovačkom društvu. Osiguravamo da pozornost naših klijenata bude usmjerena na njihova prava, ali i potencijalne prepreke koje im mogu nametnuti većinski dioničari. Osim navedenog, klijente zastupamo pri osporavanju odluka većinskih dioničara.

Osnovna vrijednost iza navedene prakse posebnih rješenja je preoblikovanje i povećanje transparentnosti korporativnog okruženja u Hrvatskoj, osiguravajući našim klijentima optimalnu korist od njihovih dioničarskih prava.
Osim što nam klijenti prilaze sa specifičnim zahtjevima i pitanjima u vezi s dioničarskim aktivizmom, naši pravnici također anticipiraju i savjetuju klijente o mogućim prilikama i prijetnjama, s ciljem davanja pravnog savjeta koji klijentu pruža veću vrijednost.

Za više informacija o dioničarskom aktivizmu, zaštiti prava ili unapređenju transparentnosti korporativnog upravljanja, možete se obratiti našem timu za posebna rješenja.

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu