Maloprodaja i roba široke potrošnje

Promjene navika potrošača, kao i ubrzani tehnološki razvoj, utječu na sudionike tržišta maloprodaje i prodaje robe široke potrošnje da stvaraju disruptivne i inovativne poslovne modele. Prevencija i smanjenje rizika ključna je zadaća našeg tima prilikom pružanja usluga našim klijentima u maloprodaji i industriji robe široke potrošnje. Propisi o zaštiti potrošača, pitanja vezana uz sigurnost i usklađenost, povećani digitalni utjecaj, nepoštena trgovina, pitanja iz prava tržišnog natjecanja, porezna pitanja i pitanja vezana uz radno pravo – sve ovo pridonosi kompleksnijem pravnom okruženju u maloprodaji i industriji robe široke potrošnje. Trenutno konsolidacija tržišta maloprodaje u Hrvatskoj stavlja pitanja tržišnog natjecanja i trgovinskog prava u središte pozornosti.

Trenutno objedinjeno tržište maloprodaje u Hrvatskoj stavlja pitanja tržišnog natjecanja i trgovačkog prava u središte pozornosti

Transakcije koje uključuju pripajanja i akvizicije među trgovcima na malo, zahtijevaju posebnu pažnju glede pitanja koncentracije, prijenosa poduzeća, poštene trgovine, označavanja proizvoda, pitanja intelektualnog vlasništva i vlasništva nad nekretninama.
Naš tim uključen je u svakodnevno savjetovanje klijenata i u projektima preuzimanja. Pomažemo klijentima u ocjeni dopuštenosti kampanja i oglašavanja, u pravnim analizama višekanalnog marketinga, u rješavanju sporova te u pružanju potpore klijentima koji se namjeravaju proširiti ili ući na hrvatsko tržište, sudjelovati u razvoju trgovačkih centara ili pomoći klijentima kreditodavateljima prilikom financiranja razvoja maloprodajnih prostora.

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu