Mediji i telekom

Medijski, telekom i tehnološki sektori, koji su ne tako davno funkcionirali kao relativno neovisne industrije, u današnjem digitalnom svijetu gdje su i sadržaj i distribucija pruženi od strane istih kompanija, u cijelosti su konvergirale.

Odvjetnici koji savjetuju klijente u ovom sektoru naviknuti su na rad u okruženju koje je brzo mijenjajuće pod utjecajem digitalnih tehnologija. BDV odvjetnici su savjetovali kabelske operatere, televizije, telekome, izdavače digitalnih i tiskanih sadržaja te developere aplikacija i drugih software-a. Pravni izazovi u tom sektoru tiču se prava intelektualnog vlasništva, prava medija, regulatornog prava i odnosa s regulatorima te rješavanja sporova.

BDV odvjetnici imaju relevantno iskustvo u savjetovanju klijenata u područjima regulatornog prava, rješavanja sporova i u transakcijama preuzimanja i prodaja društava iz ovog sektora. Pri tome unutar BDV-a blisko surađuju odvjetnici specijalizirani za poslove regulatornog prava, preuzimanja i spajanja, fondove rizičnog kapitala, intelektualnog vlasništva, informacijskih tehnologija.

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu