Informacijske tehnologije

Ubrzan razvoj tehnologije predstavlja mnoge izazove pri tumačenju i primjeni prava u informacijskom društvu. Razvoj i eksponencijalni rast digitalnih usluga potaknuli su države da unaprijede važeću i postave novu regulativu, stvarajući tako dinamičnu okolinu kako za poslovanje, tako i za pravni sektor.

 

Naš rad prati suvremene međunarodne trendove i obuhvaća internet stvari (IoT), umjetnu inteligenciju (AI), blockchain, te savjetovanje o inovacijama, licenciranju, elektroničkoj trgovini, zaštiti podataka i ICT ugovorima. Smatramo da je našim klijentima potreban jasan i sažet savjet kako bi se uspješno, i sa što manje troškova, nosili s novim pravnim izazovima.

 

Kada su u pitanju transakcije u tehnološkoj industriji, naš tim pruža multidisciplinarni pristup, koji obuhvaća M&A, AML, zaštitu osobnih podataka, informacijsku sigurnost, financije, javnu nabavu, intelektualno vlasništvo, porezna pitanja, rješavanje sporova te zastupanje pred sudom.

 

Pružamo cjelovitu podršku koja obuhvaća pravo, poreze i usklađenost poslovanja te pomažemo klijentima izgraditi usklađene i učinkovite poslovne prakse. Surađujemo sa stručnjacima koji posjeduju znatno iskustvo s raznim tehnološkim rješenjima te s pravnicima koji su magistrirali na području prava i tehnologije.

 

Pružamo sljedeće usluge:

  • EU Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR usklađenost (analize usklađenosti, edukacije, usluge službenika za zaštitu podataka, sastav uvjeta korištenja, pravila privatnosti, obvezujućih korporativnih pravila, kodeksa ponašanja, privola, ugovora, internih akata i analiza),
  • Regulacija umjetne inteligencije, Big Data, IoT (usklađivanje s NIS direktivom, GDPR usklađenost, usklađenost s etičkim pravilima i smjernicama nadzornih tijela; savjetovanje u vezi sa standardom ISO 27001, tehničkim i organizacijskim mjerama, procjenama rizika, povredama osobnih podataka),
  • Savjetovanje o informacijskoj sigurnosti (tehničke i organizacijske mjere, procjene rizika, povrede osobnih podataka, ISO 27001),
  • Postavljanje i rukovanje blockchain aplikacijama (pravno usklađivanje pametnih ugovora, savjetovanje o pokretanju STO-a i usluge novčanika; analize tokena i provođenje dubinske analize za start-up projekte),
  • Sastav Fintech sporazuma o partnerstvu, ugovora o licenciranju, ugovora o povjerljivosti, ugovora o obradi podataka,
  • Savjetovanje o zaštiti i strategijama intelektualnog vlasništva i poslovne tajne,
  • Uspostava etičkih kodeksa i internih struktura i akata za prijavljivanje nepravilnosti (tzv. zviždači).
  • Sastav internih akata, praćenje usklađenosti te nadzori usklađenosti poslovanja,
  • Suradnja i zastupanje pred regulatornim tijelima (Agencija za zaštitu osobnih podataka, HAKOM, Porezna uprava, HANFA, HERA, HNB).

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu