Portal za klijente

BDV svojim klijentima omogućuje da kroz sigurni virtualni portal pristupe predmetima koje su povjerili u rad BDV-u. U takvom virtualnom okruženju klijenti mogu aktivno participirati i pratiti kako se na njihovim predmetima radi. Klijentima je omogućeno da:

  • Razgledavaju dokumente;
  • Upload-aju dokumente;
  • Gledaju i slušaju audio i video sadržaje;
  • Prate datume ročišta, rokova i sastanaka;
  • Pregledavaju račune i specifikacije poduzetih aktivnosti;
  • Šalju i primaju sigurne enkriptirane poruke bez e-maila.

Ova usluga koju prati sigurnosna tehnologija na razini tehnologija bankarskih usluga je siguran način na koji klijenti mogu biti aktivno involvirani u svoje predmete, a čime se pojačava razina povjerenja između odvjetnika i njegovog klijenta. BDV ovu uslugu omogućuje bez naplate.

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu