Menadžerske naknade

Menadžerske naknade su važan instrument korporativnog upravljanja. U životnom vijeku trgovačkog društva, interesi dioničara i članova društva – koji se sastoji od povećanja vrijednosti dionica i poslovnih udjela – može biti u nesuglasju s interesima članova uprave. U takvim okolnostima, usklađivanje i pomirivanje njihovih interesa je predmet i fokus vertikalnog korporativnog upravljanja.

Iako su ovakvi tipovi problema specifični za one sustave s raspršenom vlasničkom (dioničarskom strukturom) – koje su u manjoj mjeri zastupljene u hrvatskom korporativnom okruženju – najbolje prakse korporativnog upravljanja te vodeća trgovačka društva implementiraju odgovarajuće instrumente korporativnog upravljanja koje se baziraju na strukturi menadžerske naknade.

U tom smislu, najuspješnija i vodeća trgovačka društva često implementiraju sustav nagrađivanja menadžera koji se, između ostalog, bazira na naknadi koja se sastoji od dodjele dionica ili poslovnih udjela u društvu ili povezanim društvima, te druge mjera, a sve u svrhu motiviranja postojeće menadžerske strukture, a i privlačenja novih uspješnih pojedinaca. To je posebno bitno za biznise koji su vezani i ovise o ljudskom faktoru.

Uzimajući u obzir važnu ulogu koju strukturiranje menadžerske naknade nosi sa sobom u kontekstu motiviranja postojeće i privlačenja nove menadžerske strukture, naši radnopravni, korporativnopravni i poreznopravni timovi su udružili snage kako bi klijentima osigurali sveobuhvatan savjet i podrška u pogledu naknade koja se sastoji od isplaćenog novca, davanja udjela u temeljnom kapitalu i podjele dobiti. Podršku članovi našeg tima daju na zasebnoj osnovi kao poseban savjet ili u okviru strateške transakcije kao što su preuzimanje, spajanje, pripajanje i korporativno restrukturiranje.

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu