Pravna odgovornost članova uprave

Svaka odluka ili radnja člana uprave nekog društva za sobom povlači određene pravne posljedice; nekada su te pravne posljedice namjeravane, a nekada nisu. Poslovne odluke koje članovi uprave društava donose na dnevnoj razini jesu temelji uspješnosti poslovanja nekog društva. Odnos između članova uprave te nadzornog odbora ili (glavne) skupštine je također vrlo bitan segment u kojem se mjeri eventualna odgovornost članova uprave za štetu. Mi savjetujemo naše klijente, članove uprave, kako i kada unaprijed prepoznati pravne posljedice svojih poslovnih odluka te da svoju odgovornost za štetu isključe, a da pritom donesu racionalne i ekonomski/financijski optimalne odluke. Proučavajući i analizirajući praksu hrvatskih sudova te poredbenu njemačku, austrijsku ili američku praksu, naš tim intenzivno radi na usustavljenju sudske prakse u pogledu odgovornosti članova uprave za štetu počinjenu društvu, vjerovnicima ili drugim dionicima. Držimo da samo sustavnim proučavanjem sudske prakse i analizom činjenica u pojedinim slučajevima, možemo savjetovati članove uprave prilikom donošenja odluka s teško predvidljivim pravnim posljedicama te, tumačeći prethodne primjere postojanja ili nepostojanja odgovornosti, omogućiti kvalitetniju prosudbu o pravnim posljedicama njihovih odluka.

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu