POREZNO PRAVO

Struktura poreznih sustava – porezne olakšice i oslobođenja, izuzimanja i općenito struktura definiranja porezne osnovice, utječu na ponašanje poreznih obveznika (bilo da djeluju unutar granica ili prekogranično). Oporezivanje se tradicionalno pojavljuje kao važna, ponekad ključna odrednica koju gospodarski subjekti razmatraju prilikom donošenja poslovne odluke o tome hoće li, gdje će i kako investirati te kako će strukturirati svoje poslovanje ili određenu transakciju.

Ovo je dinamično razdoblje za hrvatski porezni sustav koji je suočen s dva, relativno nedavna događaja – pristupanje Europskoj uniji i provedba nacionalne porezna reforma.

U međuvremenu, na međunarodnom planu OECD je razvio BEPS akcijski plan s ciljem da predloži vladama niz mjera, domaćeg i međunarodnog karaktera koji su usmjereni sprječavanju izbjegavanja poreza te koji bi trebali osigurati da se prihodi oporezuju tamo gdje je nastala aktivnost koja generira prihod odnosno gdje je stvorena određena vrijednost.

Na razini EU, Vijeće je 20. lipnja 2016. usvojilo Direktivu (EU) 2016/1164 o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta – tzv. Direktivu o izbjegavanju poreza. Direktiva o izbjegavanju poreza je najavila niz izmjena i uvođenja dodatnih mjera u nacionalne porezne sustave, poglavito u segmentu pravila o ograničavanju kamata, izlaznom oporezivanju, općeg pravila o suzbijanju zloporabe, pravila o kontroliranim inozemnim društvima te hibridnim neusklađenostima.

To predstavlja dinamično i zahtjevno okruženje kako za gospodarske subjekte i porezne obveznike tako i za hrvatsku poreznu upravu.

Naše iskustvo obuhvaća širok spektar usluga i to iz područja – PDV-a, poreza na dobit i poreza na dohodak, transfernih cijena, međunarodnog poreznog prava te poreznih postupaka i sporova – pri čemu nam je glavni smanjenje rizika poslovanja, izbjegavanja poreznih postupaka i sporova te rješavanja dilema i pravnih nesigurnosti na koje pravni subjekti nailaze prilikom poslovanja u Republici Hrvatskoj.

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu