Sporovi između članova društava

Sporovi između članova društava predstavljaju stresne i nepoželjne okolnosti za poslovanje društva, naročito onda kada ti sporovi dovode do zastoja (deadlock) u procesu donošenja odluka glavne skupštine, nadzornog odbora ili uprave društva. Razlozi koji do takvog spora dovode su najčešće nesuglasice oko smjera vođenja društva, loših osobnih odnosa, suprotnih interesa, podbacivanja rezultata i slično. Mogućnost nastanka sporova između članova društva je neovisna o tome posluje li društvu izvrsno ili loše, ali u svakom slučaju će njihov nastanak uzrokovati tome društvu trošak i diskontinuitet u poslovanju. Stoga je prvenstveno poželjno učiniti adekvatne korake da se njihov nastanak prevenira, odnosno da se barem prevenira zastoj u odlučivanju za vrijeme dok spor između članova društva postoji.

Sprječavanje mogućnosti da spor između članova društva nastane najbolje se postiže kvalitetnim ugovornim uređenjem njihova odnosa, naročito u društvima s manjim brojem članova za koje je vjerojatnije da zapadnu u stanje zastoja odlučivanja. Svako trgovačko društvo ima određene specifičnosti u djelatnostima s kojima se bavi, interesima svojih članovima te predvidljivim scenarijima u kojima se društvo i članovi jednog dana mogu naći, radi čega je i svaki ugovor između članova društava posebno prilagođen njihovim specifičnim potrebama. Kvalitetno ugovorno uređenje članskih odnosa može ostaviti mogućnost nekoj od sukobljenih strana i opciju izlaska iz društva uz adekvatnu naknadu nakon čega društvo može nastaviti poslovati bez unutarnjih prepreka. S obzirom da smatramo da je prevencija sukoba bolji pristup od rješavanja sukoba, redovito savjetujemo naše klijente članove društava u upravljanju rizikom eskaliranja sukoba prije nego je do njega došlo.

U slučaju da spor između članova društva ipak nastane, naš tim detaljno analizira pravne mogućnosti svih strana temeljem ugovorenih prava i obveza i zakonskih okvira te posljedice koje održavanje takvog stanja donosi za društvo i njegove članove. Savjetujemo klijente u sporovima koji proizlaze iz ugovora članova društva, ugovora o zajedničkom poduzetničkom pothvatu, zahtjeva manjinskih ili većinskih dioničara društava, post-akvizicijskih odnosa, ponuda za preuzimanje te istiskivanja manjinskih dioničara.

Nastojimo pružiti savjet koji je ne samo najbolji za poziciju našeg klijenta, nego koji će ujedno nanijeti i najmanje štete redovitom poslovanju njegovog društva unutar kojeg egzistira spor između članova.

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu