Europski je sud predmet Intel, vrijedan 1,06 milijardi eura, vratio Općem sudu na ponovno odlučivanje

 In Novosti

Presudom od 6. rujna 2017. godine Europski je sud ukinuo presudu Općeg suda donesenu 12. lipnja 2014. godine u slučaju Intel. Ukinutom je presudom Opći sud potvrdio novčanu kaznu u iznosu od 1,06 milijardi eura, koju je Europska komisija izrekla društvu Intel Corporation Inc. (Intel) 2009. godine zbog zloupotrebe vladajućeg položaja na tržištu mikroprocesora x86 (CPU).

Prema odluci Europske komisije iz 2009. godine, Intel je zloupotrijebio vladajući položaj na tržištu CPU-a time što je pri prodaji proizvoda velikim proizvođačima informatičke opreme (Dell, Lenovo, HP i NEC) odobravao rabate pod uvjetom da su od Intela pribavljali sve ili gotovo sve Intelove CPU-e. Uz rabate Intel je odobravao plaćanja društvu Media-Saturn, koja su bila uvjetovana time da Media-Saturn prodaje isključivo računala koja sadržavaju Intelove CPU-e. Europska je komisija utvrdila da su navedeni rabati i plaćanja potaknuli lojalnost navedenih proizvođača te društva Media-Saturn, što je u velikoj mjeri smanjilo mogućnost Intelovih konkurenata za natjecanje na mjerodavnom tržištu.

Opći je sud potvrdio odluku Europske komisije u kojoj je navedeno da su rabati koje daje poduzetnik u vladajućem položaju po svojoj naravi takvi da mogu ograničiti tržišno natjecanje te da stoga analiza svih okolnosti predmetnog slučaja, konkretno provođenje testa jednako učinkovitog konkurenta (AEC test), nije bila nužna za utvrđivanje zloupotrebe vladajućeg položaja.

Europski je sud, međutim, u presudi od 6. rujna 2009. godine utvrdio da Europska komisija u svojoj odluci nije temeljito razmotrila sve okolnosti slučaja s obzirom na to da je, prema objašnjenju Europskog suda, provođenje AEC testa pri donošenju odluke trebalo imati važnu ulogu.

Europski je sud predmet vratio Općem sudu kako bi mogao, u kontekstu argumenata koje je iznio Intel, ispitati jesu li predmetni rabati bili takve naravi da su mogli ograničiti tržišno natjecanje. Sud je pritom odbio Intelove žalbene razloge koji se odnose na argumente da Europska komisija nije bila teritorijalno nadležna za izricanje novčane kazne, kao i navode koji su se odnosili na bitnu povredu postupka koja bi utjecala na Intelova prava obrane.

 

Izvor: Sud Europske unije, priopćenje za medije broj 90/17; 6. rujna 2017. godine.

Recent Posts

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu