KONFERENCIJA PROJEKTA “UNAPRJEĐENJE SUSTAVA SUDSKOG MIRENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ”

 In Novosti

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske / Norwegian Courts Administration održalo je konferenciju projekta „Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja u Republici Hrvatskoj“.

Opći cilj projekta određuje jačanje učinkovitosti i efikasnosti pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj. Projekt se ostvaruje putem prekogranične suradnje, odnosno provođenja analize postojećeg sustava mirenja u usporedbi s oni u drugim europskim državama – Norveška, Portugal, Nizozemska i Irska. U tu svrhu, Ministarstvo pravosuđa i uprave organiziralo je studijska putovanja u navedene jurisdikcije. Sudionici studijski putovanja bili su stručnjaci za rješavanje sporova koji su na putovanjima razmijenili iskustva s europskim stručnjacima o implementaciji naprednih modela rješavanja sporova u njihovim jurisdikcijama.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 1.5 milijuna eura, a 85% financirano je od strane Norveške darovnice.

Kako smo ranije izvijestili – BDV je angažiran od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske za izradu sveobuhvatne dubinske pisane studije o sustavu medijacije u Hrvatskoj. U studiji se analiziraju potencijalni nedostatci zakonodavnog okvira za medijaciju u Republici Hrvatskoj te se daje veliki broj preporuka kako unaprijediti trenutačni zakonodavni okvir. Prilikom izrade studije, BDV je posebno uzeo u obzir činjenicu da različite vrste sporova zahtijevaju različite mehanizme alternativnog rješavanja sporova – jednaka rješenja nije moguće jednako primijeniti u trgovačkim i potrošačkim sporovima. Takav pristup pridonio je izradi sveobuhvatne studije koja može služiti kao dobra osnova za buduće unaprjeđenje zakonodavnog okvira alternativnog rješavanja sporova u skoro svim većim područjima hrvatskog prava.

Na konferenciji se predstavilo praćenje provedbe projekta te svih aktivnosti veznih uz projekt. Naši predstavnici, Marko Karlo Bohaček, Monika Rakitničan i Tomislav Sadrić podijelili su vlastita iskustva te osvrt s održanih studijskih putovanja.

Zahvaljujemo kolegama iz Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske na suradnji te cjelokupnom uloženom trudu za provedbu projekta. Iznimna nam je čast biti dionik ovako značajnog procesa. BDV će nastaviti pažljivo pratiti razvoj sustava alternativnog rješavanja sporova u Hrvatskoj te će nastojati istome pridonijeti unutar područja svoje ekspertize.

Recent Posts

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu