Marko K. Bohaček

PARTNER

Marko Bohaček savjetuje klijente u području korporativnog prava, posebice u postupcima povezanim sa spajanjima i akvizicijama. Također, intenzivno sudjeluje u trgovačkim sporovima i arbitražama, posebice u sporovima između članova društva, a savjetovao je klijente i o različitim pravnim pitanjima vezanim uz tržišta kapitala, kao i pri planiranju i provedbi investicijskih projekata u Hrvatskoj. Marko je stekao titulu magistra prava na Sveučilištu u Zagrebu, a diplomirao je kao jedan od najviše rangiranih studenata svoje generacije. Osim toga, stekao je i međunarodno iskustvo provevši jedan semestar na cijenjenom Sveučilištu u Maastrichtu, a tijekom studiranja proveo je i jedan semestar na fakultetu College of BusinessCity University u Hong Kongu.

Obrazovanje

  • Sveučilište u Zagrebu, mag. iur.
  • Sveučilište u Maastrichtu, Pravni fakultet
  • City University u Hong Kongu, College of Business

Članstvo u profesionalnim organizacijama

  • Hrvatska odvjetnička komora

Jezici

  • engleski
  • hrvatski
  • francuski
  • talijanski

Nagrade

  • Talent of the Year, American Chamber of Commerce, 2018

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu