Nova presuda Suda Europske unije – moguće rješenje za slučaj švicarskog franka?

 In Novosti

Sud Europske unije (Sud EU-a) donio je 20. rujna 2017. presudu u predmetu C-186/16 (Presuda) koja bi mogla imati važne posljedice u Republici Hrvatskoj u kontekstu slučaja švicarskog franka.

Presuda se odnosi na zahtjev Žalbenog suda u Oradei, u Rumunjskoj, za donošenje prethodne odluke o tumačenju Direktive 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim odredbama u potrošačkim ugovorima. Ruxandra Paula Andriciuc i šezdeset osam drugih klijenata banke Banca Românească SA zatražili su od nadležnoga rumunjskog suda da utvrdi jesu li uvjeti ugovora o potrošačkom zajmu, koji se odnose na valutnu klauzulu, nepošteni. Nakon što je spor došao pred Žalbeni sud u Oradei, Sud je uputio zahtjev za prethodnu odluku Sudu EU-a radi tumačenja europskog prava primjenjivog na spor.

Sud EU-a u odluci je naveo da … financijske institucije moraju korisnicima kredita pružiti dovoljno informacija kako bi mogli donositi razborite i informirane odluke, pri čemu te informacije moraju barem uključivati utjecaj koji na rate ima znatna deprecijacija zakonskog sredstva plaćanja u državi članici u kojoj korisnik kredita ima prebivalište i povećanja strane kamatne stope. To bi značilo da se valutne klauzule u ugovorima o potrošačkim zajmovima moraju sastavljati na razumljivu jeziku, tako da ih potrošač može razumjeti ne samo na formalnoj i gramatičkoj razini već da može razumjeti i smisao njihovih učinaka.

Važnost Presude u kontekstu slučaja švicarskog franka ogleda se u činjenici da su hrvatske banke upotrebljavale istu valutnu klauzulu u ugovorima o potrošačkim kreditima bez pravilnog otkrivanja njezinih stvarnih učinaka. Banke nisu odredile moguće promjene tečaja i rizik koji je svojstven uzimanju kredita u stranoj valuti u slučaju da zajmoprimac koji je potrošač ne prima dohodak u istoj valuti. Stoga korisnici kredita u švicarskom franku u Republici Hrvatskoj nisu mogli predvidjeti prave posljedice valutne klauzule i izloženost stranom tečajnom riziku.

Presuda može utjecati na Republiku Hrvatsku u svjetlu investicijske arbitraže. Zbog nepovoljnih su ekonomskih učinaka potrošačkih kredita povezanih sa švicarskim frankom u Hrvatskoj izmijenjeni Zakon o kreditnim institucijama i Zakon o potrošačkom kreditiranju. Sukladno navedenim izmjenama, banke će morati pretvoriti zajmove denominirane u švicarskim francima u zajmove denominirane u eurima. Banke su takvu zakonsku obvezu smatrale kršenjem međunarodnih obveza koje proizlaze iz dvostranih sporazuma o ulaganjima. Slijedom navedenog, banke su pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) zatražile naknadu za pretrpljene gubitke.

Hrvatski su sudovi već donijeli presude o kreditima denominiranim u švicarskim francima. Vidjet će se hoće li hrvatski korisnici kredita u švicarskom franku potraživati naknadu štete od Republike Hrvatske, pri čemu se Presuda može upotrijebiti u korist prava potrošača na naknadu štete.

Recent Posts

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu