Preispitivanje prijelaznih odredbi u ugovorima o kupoprodaji dionica: Odluka Europske komisije protiv Altice pruža novi uvid u primjenu “gun-jumping” pravila

 In Novosti

Europska komisija nedavno je objavila odluku kojom je kabelskom i telekomunikacijskom društvu Altice izrečena rekordno visoka kazna od 124,5 milijuna eura u travnju ove godine, za tzv. „gun-jumping” u akviziciji portugalskog telekomunikacijskog operatera PT Portugal.

Pravila o koncentracijama Europske unije zahtijevaju da trgovačka društva obavijeste Europsku komisiju o planiranim koncentracijama koja potpadaju pod Uredbu EU o koncentracijama („Uredba“) (tzv. „obveza prijave“) te da ih ne provode sve dok Europska komisija ne odobri transakciju (tzv. „obveza mirovanja“). Svrha obveznog mirovanja je u prevenciji potencijalno nepopravljivog i negativnog učinka transakcija na tržište. U skladu sa Uredbom, Europska komisija može propisati novčane kazne do 10% ukupnog prometa trgovačkih društava koja su namjerno ili nepažnjom povrijedila takve obveze.

Europska komisija je u svojoj odluci utvrdila da je društvo Altice prekršilo obje obveze, obvezu prijave te obvezu mirovanja. Komisija je zaključila kako su prava društva Altice iz ugovora o kupji (SPA), zajedno s interakcijom s PT Portugal u razdoblju prije zaključenja (closing), dovela do de facto rane provedbe transakcije, što je zabranjeno temeljem EU pravila o koncentracijama.

 

Pozadina

U veljači 2015., Altice je obavijestilo Europsku komisiju o namjeri stjecanja PT Portugal, društva kćeri brazilskog telekomunikacijskog operatera Oi. Europska komisija je uvjetno odobrila transakciju u travnju 2015. godine, pod uvjetom prodaje tadašnjih Alticeovih portugalskih podružnica Oni i Cabovisão, budući da su navedene podružnice bile konkurenti PT Portugal na području telekomunikacijskih usluga u Portugalu.

U svibnju 2017., Europska komisija je iznijela prigovore Atlice-u u kojima je iznijela sumnje da je Altice provelo preuzimanje PT Portugal prije pribavljanja odobrenja Europske komisije, a u nekim slučajevima, čak i prije prijave koncentracije.

 

Odlučujući utjecaj i razmjena informacija

U skladu sa transakcijskim ugovorom, Altice je dobilo pravo veta na odluke u vezi s redovitim poslovanjem PT Portugal. Altice je u nekoliko slučajeva iskoristilo svoja prava, primjerice dajući PT Portugal upute o načinu provedbe marketinške kampanje.

Društvo Altice je također zahtijevalo i primalo poslovno osjetljive informacije o PT Portugal. Operativno i konkurencijski osjetljive informacije razmijenjene su bez sklopljenih ugovora o povjerljivosti.

U svojoj odluci, Europska komisija navodi „kako određeni stupanj nadzora nad ugovorima koje može sklopiti ciljno društvo, kao i nad obvezama koje može preuzeti između potpisivanja i zaključenja može biti opravdan kako bi se očuvala vrijednost ciljnog društva, primjerice, kako bi se očuvao opseg poslovanja ili osigurala zaštita od značajnih obveza koje bi mogle utjecati na vrijednost društva. Međutim, Komisija smatra kako pravo veta u odnosu na gotovo sve poslovne aktivnosti sa niskim novčanim pragom u kontekstu poslovanja ciljnog društva nadilazi ono što je nužno za zaštitu od bitnih promjena u poslovanju u svrhu održanja vrijednosti društva. Europska komisija osobito smatra kako nije vjerojatno da pitanja koja potpadaju pod redovno poslovanje ciljnog društva budu relevantna za očuvanje njegove vrijednosti.“

Europska komisija je zaključila kako je raspon ugovora i aktivnosti nad kojima je Altice imalo pravo veta toliko širok da je Altice dalo mogućnost izvršavanja odlučujućeg utjecaja nad PT Portugal.

Odluka pokazuje kako se određena prava veta, kada se nadilazi ono što je neophodno za očuvanje vrijednosti ciljnog društva, mogu odnositi na takozvani „gun jumping“. Primjeri takvih prava veta koji se nalaze u odluci su i) prava veta u odnosu na komercijalnu politiku ii) mogućnost utjecaja na imenovanje višeg menadžmenta ciljnog društva te iii) prava veta nad gotovo svim poslovnim aktivnostima s niskim novčanim pragom u kontekstu poslovanja ciljnog društva.

 

Drugi proceduralni slučajevi koncentracija

U svibnju 2017., Europska komisija je novčano kaznila Facebook sa 110 milijuna eura za pružanje netočnih i obmanjujućih informacija tijekom istrage Europske komisije iz 2014. godine o Facebookovom preuzimanju WhatsAppa. Europska komisija je donijela odluku o odobrenju transakcije sukladno Uredbi u listopadu 2014. godine. Unatoč prijašnjoj novčanoj kazni, Europska komisija je dala odobrenje budući da je njena odluka bila temeljena na različitim elementima koji su nadilazili one koji su povezani s netočnim ili nestalim informacijama.

U srpnju 2017., Europska komisija je izdala tri odvojena prigovora, navodeći povredu pravila o koncentracijama Europske unije: jedan General Electric-u, zatim Merck-u i Sigma-Aldrich-u zbog navodnih davanja netočnih i obmanjujućih informacija te Canon-u zbog navodnog provođenja transakcije prije izvršenja prijave i primitka odobrenja. Navedene istrage su u tijeku.

 

Zaključak – implikacije na SPA

Iako kupci mogu nametati obveze prodavateljima s ciljem očuvanja vrijednosti ciljnog društva, ugovorne strane moraju pažljivo razmotriti „gun jumping“ pravila pri sastavljanju ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela, odnosno dionica, pri otkrivanju povjerljivih informacija, kao i tijekom drugih interakcija prije zaključenja transakcije.

Nadzor na ugovorima koje ciljno društvo smije sklopiti prije zaključenja, kao i obveze koje može preuzeti ne smiju prelaziti ono što je nužno za očuvanje vrijednosti ciljnog društva i ne smije kao posljedicu imati stjecanje odlučujućeg utjecaja nad ciljnim društvom prije odobrenja koncentracije od strane Europske komisije.

Čini se kako je Europska komisija ovom odlukom još jednom zaštitila sustav kontrole koncentracija Europske unije, šaljući snažnu poruku trgovačkim društvima o važnosti usklađenosti sa proceduralnim pravilima Europske unije o koncentracijama, koje će se reflektirati na lokalnu primjenu pravila o koncentracijama u državama članicama.

Za više informacija kontaktirajte

ANA LAH

+385 (0)1 5626 001
ana.lah@bdvlegal.com

Recent Posts

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu