BDV pripremio analizu sustava medijacije u Hrvatskoj za Ministarstvo pravosuđa

 In Novosti

BDV je savjetovao Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske prilikom izrade sveobuhvatne dubinske pisane studije o sustavu medijacije u Hrvatskoj.

 

Pisana studija koju je sastavio BDV ima više od 130 stranica. U studiji se analiziraju potencijalni nedostatci zakonodavnog okvira za medijaciju u Republici Hrvatskoj te se daje veliki broj preporuka kako unaprijediti trenutačni zakonodavni okvir. Dane preporuke nisu usmjerene isključivo na unaprjeđenje postojećih sudski i izvansudskih medijacijskih postupaka, već se također predlaže uvođenje novih postupaka alternativnog rješavanja sporova koji se danas generalno smatraju najprikladnijim načinom rješavanja pojedinih sporova iz raznih grana prava.

 

Prilikom izrade studije, BDV je posebno uzeo u obzir činjenicu da različite vrste sporova zahtijevaju različite mehanizme alternativnog rješavanja sporova – jednaka rješenja nije moguće jednako primijeniti u trgovačkim i potrošačkim sporovima. Takav pristup pridonio je izradi sveobuhvatne studije koja može služiti kao dobra osnova za buduće unaprjeđenje zakonodavnog okvira alternativnog rješavanja sporova u skoro svim većim područjima hrvatskog prava.

 

Članovi BDV tima koji je izradio studiju su Vladimir A. Batarelo, Laurenz W. Vuchetich, Tomislav Sadrić, Marko K. Bohaček te Fran Marko Stojković.

Tomislav Sadrić posjetio je Lisabon kao član nacionalne delegacije stručnjaka za rješavanje sporova. Cilj posjeta bio je upoznavanje vodećih portugalskih stručnjaka te razmjena iskustava o implementaciji naprednih modela rješavanja sporova u obje jurisdikcije. Hrvatska delegacija posjetila je portugalsku Opću upravu za pravosuđe, Središnji građanski sud u Lisabonu i Visoko sudbeno vijeće.

 

Zahvalni smo našim kolegama iz Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske na svoj pomoći tijekom ovog procesa. BDV će nastaviti pažljivo pratiti razvoj sustava alternativnog rješavanja sporova u Hrvatskoj te će nastojati istome pridonijeti unutar područja svoje ekspertize.

Recent Posts

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu