Marija Bošković

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Marija je stalni sudski tumač za engleski jezik i službenik za zaštitu podataka. Marija je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te ima LL.M. diplomu sa Sveučilišta u Tilburgu, u Nizozemskoj, s područja prava i tehnologije, gdje je magistrirala na temi pametnih gradova te izazova u vezi s novom regulativom na području zaštite osobnih podataka (eng. General Data Protection Regulation, skraćeno GDPR). Marija ima znatno iskustvo u područjima usklađenosti, zaštite osobnih podataka, ugovaranja informacijskih tehnologija, intelektualnog vlasništva, elektroničke trgovine te u regulatornim aspektima bankarske industrije gdje je bila imenovana službenikom za zaštitu osobnih podataka. Marija redovito sudjeluje na međunarodnim i lokalnim konferencijama te drži seminare i radionice o GDPR-u.

Obrazovanje

  • Tilburg Law School, LL.M., pravo i tehnologija
  • Sveučilište u Zagrebu, mag. iur.
  • Sudski tumač za engleski jezik

Jezici

  • engleski
  • talijanski
  • španjolski
  • hrvatski

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu