Nove tendencije u javnoj nabavi – put prema pravednijoj tržišnoj utakmici ili tračak protekcionizma?

Član našeg tima Tomislav Sadrić sudjelovao je na konferenciji o tržišnom natjecanju pod nazivom: International online Jean Monnet Module Conference on EU and Comparative Competition Law Issues – “Competition Law (in Pandemic Times): Challenges and Reforms”, u organizaciji Pravnog fakulteta i Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Tomislav se predstavio izlaganjem na temu: “Nove tendencije u javnoj nabavi – put prema pravednijoj tržišnoj utakmici ili tračak protekcionizma?”

 

8. svibnja 2021., manje od godinu dana od objave Bijele knjige o uspostavi jednakih uvjeta na tržištu u pogledu stranih subvencija, Europska komisija objavila je Prijedlog Uredbe o stranim subvencijama koje narušavaju unutarnje tržište. Prijedlog je zamišljen kao odgovor EU na narušavanje tržišta, koje uzrokuju strane subvencije koje se dodjeljuju kompanijama povezanim s trećim zemljama, radi ostvarivanja prednosti nad konkurentima iz EU.

 

Prijedlog  bi trebao na općoj razini ponuditi rješenja za pitanje stranih subvencija, a osobito u području koncentracija i javne nabave. Prema Prijedlogu, smatrat će se da strana subvencija postoji u slučajevima kada treća država pruži financijski doprinos kojim se daje korist poduzetnicima koji se upuštaju u ekonomske aktivnosti na unutarnjem tržištu, i koji je pravno ili faktički ograničen na pojedinačnog poduzetnika ili industriju, ili nekoliko poduzetnika ili industrija.

 

U slučajevima kada je procijenjena vrijednost pojedinačne nabave jednaka ili veća od iznosa od 250 milijuna eura, Prijedlog predviđa obveznu notifikaciju stranih subvencija, i to za sve ponuditelje koji podnose ponude. Povrh obvezne notifikacije, Komisija će moći zatražiti notifikaciju i u slučajevima ispod naznačenog praga vrijednosti nabave, ako posumnja da je određeni poduzetnik ostvario korist od stranih subvencija.

 

Za potrebe notifikacije relevantne će biti samo subvencije dodijeljene u posljednje tri godine prije podnošenja. Poduzetnik će u notifikaciji trebati naznačiti sve strane subvencije koje je primio, kao i one koje su primili njegovi glavni podugovaratelji i dobavljači. Notifikacije će biti potrebno podnijeti naručiteljima, a koji ih trebaju bez odgode proslijediti Europskoj komisiji. Komisija će redovito provoditi postupak prethodne provjere, iza kojega će uslijediti detaljni istražni postupak, ako rezultati prethodne provjere pokažu dostatne naznake postojanja stranih subvencija koji bi mogle narušiti unutarnje tržište. U slučaju da se pokrene, detaljni istražni postupak trebao bi završiti u jednom od sljedećih Komisijinih odluka:

 

  1. odluka da nema prigovora, ako nađe da nisu potvrđene sumnje radi kojih započet detaljni istražni postupak, ili iako je narušavanje unutarnjeg tržišta manje od pozitivnih učinaka,
  2. odluka o dodatnim obvezama, ako nađe da strane subvencije mogu narušiti unutarnje tržište, ali je poduzetnik ponudio ispunjenje obveza koje u potpunosti i učinkovito uklanjaju takvo narušavanje,
  3. odluka o zabrani dodjele ugovora, ako nađe da strane subvencije mogu narušiti unutarnje tržište, a poduzetnik nije ponudio dodatne obveze, ili takve obveze nisu prikladne i dovoljne da bi u potpunosti i učinkovito uklonile narušavanje.

 

Prijedlog bi trebao proći redovni zakonodavni postupak pred europskim institucijama. Ako bude prihvaćen, mogao bi rezultirati u značajnom povećanju administrativnog opterećenja za one poduzetnike koji namjeravaju sudjelovati u postupcima javne nabave velikih vrijednosti.

Za više informacija kontaktirajte

Recent Posts

Započnite pisanje i pritisnite Enter za pretragu